Laboratorium Środków Spożywczych mieszczące się w Lublinie przy
ul. Gospodarczej 33 powstało w 2006 roku przy Zakładach Mięsnych CIOCZEK.

Oferuje współpracę w wykonywaniu badań:
– tusz zwierzęcych,
– mięsa i przetworów mięsnych,
– prób przechowalniczych wyrobów gotowych,
– prób sanitarnych,
w zakresie:
– oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów
– wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae,
– oznaczania liczby Escherichia coli,
– wykrywania obecności Salmonella,
– wykrywania obecności Listeria monocytogenes,

Posiadamy konkurencyjne ceny.
Godziny otwarcia Laboratorium od 8.00 do 16.00, przyjmowania próbek od 9.00 do 13.00.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy gotowi udzielić wszelkich informacji i wyjaśnień.

ZAKRES BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

1. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów
(metoda płytkowa wg normy PN-EN ISO 4833:2004/ Ap1:2005)
2. Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae
(metoda płytkowa wg normy PN-ISO 21528-2:2005)
3. Oznaczanie liczby Escherichia coli
(metoda płytkowa wg normy PN-ISO 16649-2:2004)
4. Wykrywanie obecności Salmonella
(metoda płytkowa wg normy PN-EN ISO 6579:2003)
5. Wykrywanie obecności Listeria monocytogenes
(wg normy PN-EN ISO 11290-1:1999/A1)
6. Oznaczenie liczby Listeria monocytogenes (wg normy PN-EN ISO 11290-2:2000/Ap2:2007)
7. Badania przechowalnicze
-organoleptyka
-oznaczenie liczby Escherichia coli
-wykrywanie obecności Salmonella
-wykrywanie obecności Listeria monocytogenes

KONTAKT

LABORATORIUM
ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH
20-211 Lublin ul. Gospodarcza 33
tel. (081) 745-11-20 fax (081) 746-10-35